Desratització

AJN intervé per prevenir i, si escau, controlar la presència de rosegadors per a, d’aquesta forma, evitar la transmissió de malalties a les persones així com l’ocurrència de pèrdues econòmiques (contaminació d’aliments, deterioració de quadres elèctrics,…).

Depenent del resultat d’un diagnòstic previ, en el qual influeixen aspectes com les infraestructures existents o les activitats desenvolupades en les instal·lacions objecte de tractament, AJN proposa habitualment l’ús de mètodes mecànics o químics, sempre dins de l’estratègia de Control Integral de Plagues de l’empresa.

desratizacion3 desratizacion1 desratizacion2

Els mètodes mecànics

Consisteixen en la instal·lació de gàbies de captura, paranys adherents o elements similars. Es tracta d’un mètode especialment adequat en dependències en les quals s’emmagatzemen o manipulen aliments.

Els mètodes químics

Consisteixen en l’aplicació de rodenticides en diferents formulacions (gra, líquid, blocs, etc) que els rosegadors consumeixen i, transcorregut un breu temps, els provoca la mort.