Equip de treball

AJN compta amb un equip de professionals perfectament preparat que es caracteritza pels següents trets:
  1. Equip Estable: totes les persones de l’equip resideixen en les Illes Balears i compten amb una antiguitat mitjana en la plantilla d’AJN d’una mica més de 6 anys, aspectes que denoten l’aposta d’AJN per l’ocupació estable.
  2. Equip Multidisciplinari: una adequada combinació de perfils tècnics i de gestió que donen cobertura a tots els aspectes de qualsevol projecte.
  3. Equip Format: tots els tècnics compten amb la formació mínima exigida (nivell bàsic en aplicació) a més de, igual que la resta de les persones de l’organització, participar en les contínues “píndoles formatives” que, en concepte de formació interna, es proporcionen al llarg de tot l’any.
  4. Equip Experimentat: un equip en el qual la totalitat de les persones compten amb experiència suficient, tant en clients públics com a privats.
  5. Equip Implicat: una actitud proactiva, promoguda des de la direcció de l’empresa, que transmet com un dels grans valors de l’organització, l’atenció al client i la cerca permanent de la satisfacció de les seves necessitats.
  6. Equip Dimensionat: un conjunt de gairebé 20 persones que, de manera coordinada, estan preparats per donar resposta davant qualsevol necessitat del client.

A AJN estem orgullosos del nostre equip. Apostem per les persones, per la seva formació, per la seva seguretat i per la conciliació de la vida personal i professional.