Desinsectació

AJN intervé per prevenir i, si escau, controlar la presència d’insectes per, d’aquesta forma, evitar la transmissió de malalties a les persones així com l’ocurrència de pèrdues econòmiques (contaminació d’aliments,…).

En línia amb la seva estratègia de Control Integrat de Plagues, AJN alterna diferents principis actius amb la intenció d’evitar la resistència dels insectes.

desinsectacion5 desinsectacion1 desinsectacion2

desinsectacion3 desinsectacion4

Els mètodes utilitzats varien d’acord amb la tipologia de l’insecte a tractar, la grandària de la zona de tractament o el grau de dificultat d’accés, entre d’altres. Entre els més utilitzats per AJN es troben el pinzellat (aplicació d’insecticida amb brotxa o pinzell), empolsegar, la polvorització (aplicació d’insecticida amb equips manuals o elèctrics que permeten la regulació del grossor de les gotes per adequar-ho a la superfície tractada), la nebulització i la utilització d’esquers (ús d’aliments impregnats amb insecticida per a ingestió dels individus de la plaga).