Tractament de Fusta

AJN realitza tractaments contra fongs i organismes xilòfags (tèrmits, corcs, arnes,…) amb la missió d’eliminar tots els agents destructors presents en els elements constructius de fusta, mobles, antiguitats,… paralitzant la seva degradació existent i protegint contra possibles atacs futurs. Les nostres intervencions també poden tenir un caràcter completament preventiu.

AJN realitza un anàlisi i diagnòstic previ sense compromís. En cas de detectar presència, s’identifica l’espècie i es realitza un estudi complet sobre el tipus d’infestació, indicant el tractament més aconsellable, així com una avaluació dels danys ocasionats.

madera3 madera1 madera2

Les tècniques habitualment utilitzades són:

  • Injecció: especialment adequat per combatre corcs, xilòfags i fongs en bigues, sòl i murs. S’introdueix el producte a través d’un orifici que prèviament s’ha realitzat en la fusta i en el qual s’ha introduït un tac especial amb una vàlvula sense retrocés.
  • Impregnació: consisteix en pintar les peces de fusta a tractar amb un producte que tingui un gran poder de penetració. La fusta tractada és capaç d’absorbir l’insecticida/fungicida fins a 5 cm de profunditat.
  • Col·locació d’esquers: permet el control i l’eliminació de colònies de tèrmits mitjançant ingestió d’esquers.