Política de gestió

La política de gestió d’AJN es fonamenta en el decàleg que es relaciona a continuació:

  1. Buscar la satisfacció de les necessitats i expectatives dels nostres clients.
  2. Millorar contínuament la prestació dels nostres serveis, la nostra organització, el valor afegit de les nostres intervencions i la seva eficàcia.
  3. Complir la legislació i reglamentació aplicables, general i específica, vigilant permanentment la seva evolució i aplicació concreta en la nostra organització, així com altres requisits que pugui sol·licitar alguna de les parts interessades en la nostra organització.
  4. Involucrar a les persones que treballen en l’empresa, permetent la seva formació i actualització professional.
  5. Prevenir els riscos relacionats amb la seguretat i salut de les persones de l’organització per a d’aquesta manera minimitzar en la mesura del possible els danys en la seva salut.
  6. Apostar per la inversió i renovació progressiva d’equips, incorporant de manera gradual les millors tecnologies disponibles econòmicament viables.
  7. Preservar l’ambient, millorant sempre que sigui possible les nostres metodologies de treball perquè el seu impacte sigui el mínim possible.
  8. Utilitzar en la pràctica total de les intervencions productes la categoria toxicològica dels quals sigui de nocius.
  9. Aplicar els recursos econòmics i tècnics necessaris per a l’acompliment excel·lent del nostre sistema de gestió.
  10. Informar de manera transparent i oportuna a totes les parts interessades que així ho sol·licitin sobre les dades públiques de la nostra organització.