Tractament de la Legionel·losi

El bacteri de la legionel·la està molt estès en la naturalesa, especialment en els ambients aquàtics naturals. Perquè la concentració del bacteri de legionel·la augmenti i arribi a originar risc per a les persones, ha de passar a colonitzar les instal·lacions hídriques, fonamentalment a través de les xarxes de distribució d’aigua potable, on troba les condicions de temperatura idònies per a la seva multiplicació (25-45ºC) i protecció física.

Existeix un ampli espectre d’instal·lacions de risc, més enllà de les torres de refrigeració en les quals habitualment es pensa, com a sistemes d’aigua sanitària i de consum, instal·lacions termals i banyeres d’hidromassatge, humidificadors i fonts ornamentals, entre d’altres.

legionelosis3 legionelosis1 legionelosis2

Legislació espanyola

La legislació espanyola (Reial decret 865/2003, de 4 de juliol, pel qual s’estableixen els criteris higiènic-sanitaris per a la prevenció i control de la legionel·losi) exigeix mantenir, en aquelles instal·lacions de risc, un pla o programa de prevenció de la legionel·losi.

AJN identifica, per a cada instal·lació de risc, els punts crítics i els factors de risc que incrementen la probabilitat de perill. Les intervencions de la nostra empresa se centren en la revisió general del funcionament, de conservació i neteja de la instal·lació i dels punts terminals de la xarxa, dutxes i aixetes, la neteja i desinfecció de la mateixa, almenys una vegada a l’any, i sempre que es detecti la presència de brutícia, incrustacions o sediments, que s’engegui la instal·lació per primera vegada, després d’una parada superior a un mes, després d’una reparació o modificació estructural.

AJN ofereix un servei complet que assegura el correcte estat de la instal·lació així com el compliment de la legislació tècnic-sanitària en la matèria.