Desinfecció

AJN intervé per prevenir i controlar eficaçment la presència de colònies de bacteris, fongs i altres microorganismes capaços d’afectar la salut de les persones.

desinfeccion5 desinfeccion1 desinfeccion2

desinfeccion3 desinfeccion4

Normalment, mitjançant polvorització directa sobre les superfícies on es troben els fongs, virus o bacteris, s’apliquen solucions químiques en diferents graus de concentració. Netejant el lloc amb anterioritat a la desinfecció, s’exposa en major mesura als organismes patògens al desinfectant.

Es desinfecten i desodoritzen ambients en general i, com solen ser tractaments per via aèria, també es desinfecten les superfícies d’aquesta zona.