Tractaments fitosanitaris

Els tractaments fitosanitaris en finques, parcs i jardins intenten prevenir o eradicar les plagues d’artròpodes que poden degradar les plantes i els arbres així com la seva propagació a altres exemplars, plagues que constitueixen una amenaça per a la salut de les persones i que en nombroses ocasions provoquen al ciutadà importants molèsties.

tfitosanitario1 tfitosanitario2 tfitosanitario3

Experiència

AJN compta amb una àmplia experiència en el control de plagues que amenacen la salut dels arbres i plantes que poden trobar-se habitualment a les Illes Balears, com processionària del pi, becut vermell, pugons, erugues, fongs del sòl o cotxinilles, entre d’altres.

Metodologia

La nostra metodologia de treball s’enfoca en la realització de controls integrals de vegetació urbana i masses forestals, mitjançant anàlisis i tractaments preventius i, quan és necessari, pal·liatius. Un equip d’especialistes amb experiència li garanteix els millors resultats.

Tècniques

Les tècniques habitualment utilitzades són la polvorització o atomització de la massa forestal, la injecció d’arbres (peus individuals), la col·locació d’esquers amb feromones o el tall i destrucció, si escau, de bosses.